Dokumentumok

Alapdokumentumok

Szakmai Program

Mellékletei

A közép és emeltszintű érettségi vizsgák vizsgakövetelményei és a szóbeli vizsga témakörei tantárgyanként.

Osztályozó és javítóvizsgák követelményei 2020.09.01. előtt indult képzések esetén.

Osztályozó és javítóvizsgák követelményei 2020.09.01. után indult képzések esetén.

Az iskola esélyegyenlőségi terve

Kollégium szakmai programja.

Osztályozó és javítóvizsga szabályzat.

Ágazati alapvizsga szabályzat.

Szervezeti és működési szabályzat

Mellékletei

Fegyelmi eljárási rend

Honvédelmi intézkedési terv

Kollégium SZMSZ

Könyvtár SZMSZ

DÖK SZMSZ

Szülői szervezet SZMSZ

Iskolai dokumentumok

A tanév helyi rendje 2022-23

Házirend

Kollégiumi házirend

Közösségi szolgálat

Ökoiskola