Különös közzétételi lista

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A szakképző intézmény hivatalos neve

Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum Szakképző Iskola és Kollégium

2. A szakképző intézmény székhelye, elérhetőségei és a szakképzési alapfeladatot ellátó telephelyei

Székhely: 3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.

Telefonszám: +36-70/400-2881

E-mail: szakkepzo@sarvarieger.hu

Honlap: www.sarvarieger.hu

3. Adószám, törzskönyvi azonosító szám, KSH statisztikai számjele

Heves Megyei Szakképzési Centrum

        Adószáma: 15831938-2-10
Törzskönyvi azonosító szám  (PIR): 831938
KSH statisztikai számjel: 15831938-8532-312-10

        OM azonosítója: 203035

Intézményi kód: 203035/005

Honlap: www.hmszc.hu

4. A szakképző intézmény ügyfélszolgálata

Iskolatitkárság:
     Márton Nóra   Tel: +36-70/400-2881
     Katona Éva     Tel: +36-70/400-2884

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6.

szakkepzo@sarvarieger.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő, szerda: 7:45 – 12:00
Kedd, csütörtök: 12:00 – 16:00

5. Az intézmény vezetőjének neve, elérhetősége

Milibákné Veres Erika igazgató
70/400-2876, milibakne.erika@sarvarieger.hu

6. A szakképző intézmény szervezeti felépítése

7. A szakképző intézmény alapítójának és fenntartójának típusa, adatai és a törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve, beosztása és elérhetősége

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM

központi költségvetési szerv
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Adószám: 15764412-2-41
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 764410
KSH statisztikai számjel: 15764412-8411-311-01
Telefonszám: +36 1 795 1700
Fax: +36 1 550 3944

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium

Törvényes képviseletére jogosult személy családi és utóneve: Dr. Magyar Zita
Törvényes képviseletére jogosult személy beosztását: NSZFH elnök
Törvényes képviseletére jogosult személy elérhetősége:
Telefonszám: +36 1 477 5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

Honlap: www.nive.hu

A feladatellátási hely célját szolgáló épület működtetője

Heves Megyei Szakképzési Centrum

3300 Eger, Kertész utca 128.

Telefon: +36-70/657-1912

E-mail: hmszc@hmszc.hu

Honlap: hmszc.hu
Adószáma: 15831938-2-10
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831938
KSH statisztikai számjel: 15831938-8532-312-10

OM azonosítója: 203035

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Képzések, beiskolázási tudnivalók

1. Az oktatás munkarendje szerinti bontásban az elérhető szakmák megnevezése és azonosítója

2. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

3. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

4. A térítési díj és a tandíj mértéke, az igénybe vehető kedvezmények, ideértve azok jogosultsági és igénylési feltételei is

5. Az egyéb foglalkozás igénybevételének lehetősége

2.2. Az iskola működésével kapcsolatos információk

A szakképző intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

2.3. Felnőttképzés

1. A felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma

nem releváns

2. A felnőttképzési tevékenységre vonatkozó objektív mennyiségi és minőségi információk közzététele. (Indított képzések adatai)

nem releváns

3. Felnőttképzés esetén a részszakmára történő felkészítés tekintetében a szakmai képzés programkövetelményhez igazodó képzési programja

nem releváns

4. Engedély alapján végzett felnőttképzési tevékenység esetén az intézmény a minőségpolitikája.

nem releváns

2.4. Dokumentumok

A szakképző intézmény szakmai programja,
szervezeti és működési szabályzata
és házirendje

Az igazgatói megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program

A minőségirányítási rendszer külső értékelése (a szakmai tevékenység és a szakképző intézmény alkalmazottjának munkájának értékelése), összegző jelentés

nem releváns

A szakképző intézménnyel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje

nem releváns

2.5. Adatok, statisztika

1. A betöltött munkakörök alapján az oktatók végzettsége és szakképzettsége

2. Az osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

3. A tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

4. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsga tervezett ideje

5. Évenként feltüntetve az érettségi vizsga átlageredményei

Iskolai dokumentumok

A tanév helyi rendje 2022-23

Munkaterv

Kollégiumi házirend

Közösségi szolgálat

Házirend

Érettségi eredmények

Érettségi átlagok 2015-2016

Érettségi átlagok 2016-2017

Érettségi átlagok 2017-2018

Érettségi átlagok 2018-2019

Érettségi átlagok 2019-2020

Érettségi átlagok 2020-2021

Érettségi átlagok 2021-2022

Kompetenciamérés

Kompetenciamérés 2008

Kompetenciamérés 2009

Kompetenciamérés 2010

Kompetenciamérés 2011

Kompetenciamérés 2012

Kompetenciamérés 2013

Kompetenciamérés 2014

Kompetenciamérés 2015

Kompetenciamérés 2016

Kompetenciamérés 2017

Kompetenciamérés 2018

Kompetenciamérés 2019