GINOP 6.2.3-17-2017-00010 Heves megye új HÍD-ja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen

Az Egri Szakképzési Centrum 8 tagintézményében megvalósuló projekt a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése keretében a GINOP-6.2.3-17 programban az iskolai lemorzsolódás és a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10% alá csökkentése a cél. Ennek érdekében 2018. januárjától a 30 hónapos megvalósítási időszakban az alábbi 3 pilléren nyugvó szakmai koncepciót kívánjuk megvalósítani:

1.            Nevelő-oktató munka eredményességét közvetlenül befolyásoló tényezők felmérése, kiszélesítése
2.            Szakmai képzés

3.            Infrastruktúra fejlesztése

Az Egri Szakképzési Centrum mind a 8 tagintézményére átfogóan kiterjedő, a szakképzés pedagógiai és szakmai megújítását szolgáló GINOP-6.2.3-17-2017-00010 projekt fő célkitűzése, hogy a szakképzésben részt vevő tanulók lemorzsolódását jelentősen csökkentse, a tanulási-tanítási eredményességet növelje, és segítse a pedagógusokat a folyamatos változások kezelésében, az új típusú pedagógiai módszerek elsajátításában, a napi gyakorlatba történő bevezetésében.

A projekt az oktatás középpontjába a tanulókat és igényeik sokféleségét helyezi. Fő törekvése annak biztosítása, hogy a tanuló aktív szereplői lehessenek saját képzésüknek, és, hogy megfelelő támogatási és szolgáltatási rendszer vegye körül őket. Ehhez az iskolának gondoskodó, ösztönző és iránymutató tanulási környezetet kell biztosítania, és az összes diákkal szemben magas elvárásokat támasztania képességeik minél teljesebb mértékű kiaknázása érdekében.

Ennek megvalósítása érdekében hangsúlyozottan feladat a hatékony intézményvezetés kialakítása, a tanulókat támogató rendszer kiépítése, a pedagógusok felkészítése a formatív értékelés, a projektalapú és kooperatív tanítási és oktatási formák alkalmazására. Cél, hogy a pedagógusok megismerjék a tanulásirányítási ? és a sokféleség kezelésére alkalmas stratégiákat, valamint a kapcsolatépítési, konfliktuskezelési technikákat. Mindebben épít a szülők és külső partnerek korábbinál szélesebb és hatékonyabb bevonására, hiszen az oktatás a szülők és az iskola közös felelőssége, melyet a két fél közötti kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatra és együttműködésre kell alapozni.

A projekt keretében több mint 500 pedagógus továbbképzésére, hospitációk bonyolítására kerül sor, a tanulók számára pedig elsődlegesen az oktatás eredményességét növelő, valamint a szociális kompetenciákat erősítő programok szervezésére helyeződik hangsúly.

Kiépítésre kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, ahol a legkorszerűbb technológiákkal ? például 3D nyomtatás ? dolgozhatnak tanulóink.

Az Egri SZC Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületében kialakításra kerül egy több száz fő befogadására alkalmas, modern technikával felszerelt közösségi tér, amely alkalmas akár több tagintézményünket összefogó rendezvény igényes befogadására, lebonyolítására is.

Tekintve, hogy a DOS (Digitális Oktatási Stratégia) megvalósítása és alkalmazása kiemelt kormányzati stratégia, elkötelezettek vagyunk az irányban is, hogy az intézményeinkben megismertethessük diákjainkkal a modern oktatástechnológiai és IT eszközöket. Minden tagintézményünk már most is rendelkezik érintőképernyős interaktív LED táblával, hozzá kapcsolható tabletrendszerrel és digitális oktatási csomaggal, a projekt keretében pedig folytatódik a digitális tananyagfejlesztés is.

A projekt során kiemelten kezeljük az IT fejlesztéseket annak érdekében, hogy a létre jövő IT kiszolgáló infrastruktúra megfeleljen a kor követelményeinek, és a közösségi tereink, informatikai oktatótermeink, tanári szoftvereink stabilan és gyorsan működjenek a fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt fontos feladata, hogy alkalmassá tegye az ESZC tagintézményeit az új generáció hatékony oktatására, nevelésére. Ennek érdekében komplex és fenntartható cselekvési terv került összeállításra az intézmények pedagógusai által úgy, hogy az egyes tagintézmények nem csak a saját iskolájuk napi problémáit vették figyelembe, hanem komplexen gondolkodva a többi tagintézménnyel szoros együttműködésben, a meglévő jó gyakorlatokat felhasználva készítették el a cselekvési és fejlesztési tervet.

A projekt megvalósítása során az Egri SZC minden tagintézményében, teljes Heves-megye területén egyéni igényekre szabva valósítjuk meg a célokat, bevonva minden tanulót.

Az intézmény az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretén belül a GINOP 6.2.3-17-2017-00010 ?Heves megye új HÍD-ja az iskolai szakképzési lemorzsolódás ellen? című pályázat keretében 549.889.428 Forint vissza nem térintendő támogatást kapott, a támogatás intenzitása 100%.

Pályázat kezdeti időpontja: 2018.01.01

Pályázat várható befejezési időpontja: 2020.06.30