DIGITÁLIS TÉMAHÉT 2022. április 4-8. SZEMÉTTELEN FÖLD PROJEKT

Az idei projekthéten 18 osztály 198 tanulója vett részt. Iskolánk tanulóinak közel a fele oldott meg a három fordulós projekt 11 feladatából legalább egyet.

A harmadik forduló kreativitást, ötletet igénylő pályamunkáját 28 tanuló oldotta meg, ebből 13 fő csapatban dolgozott. Három háromfős és két kétfős csapat munkálkodott közösen. A pályamunkákat ötfős bírálóbizottság pontozta, ezek közül egyet különdíjjal is jutalmazott.

Az eredményeket a három fordulóban megoldott feladatok pontszámainak összege határozta meg.

A Digitális Témahét lebonyolítását a NÉBIH Kockázatmegelőzési és Oktatási Osztálya is támogatta forrásanyagok biztosításával, illetve nyereménytárgyak felajánlásával.

A helyezetteknek gratulálunk!

Köszönjük a részvételt minden aktív tanulónak!

A reál-informatika munkaközösség